Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

jedendzien
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viazapachsiana zapachsiana
jedendzien
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viazapachsiana zapachsiana

July 16 2018

jedendzien
Jak to jest, że jedni przestają kochać z dnia na dzień, a inni po kilku miesiącach dalej czują, że nie chcą już nigdy nikogo innego?
— km
jedendzien
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme vianaturalginger naturalginger
jedendzien
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromtimetolove timetolove vianaturalginger naturalginger
jedendzien
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
jedendzien
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie vianaturalginger naturalginger
jedendzien
2818 6b94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaturalginger naturalginger
jedendzien
jedendzien
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabigevilgrin00 bigevilgrin00
2310 b695
Reposted fromlaluna laluna viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
8708 3cc2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viabigevilgrin00 bigevilgrin00

July 10 2018

jedendzien
jedendzien
jedendzien
Reposted fromshakeme shakeme
jedendzien
jedendzien
Reposted fromshakeme shakeme
jedendzien
jedendzien
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl