Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

jedendzien
8383 ee7b 500
jedendzien
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
jedendzien
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
4749 2c86
Reposted fromdilemma dilemma viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
jedendzien
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viabigevilgrin00 bigevilgrin00

October 24 2018

jedendzien
8444 9568 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
6982 cfc7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viabigevilgrin00 bigevilgrin00

October 20 2018

jedendzien

Czasami bywa tak, że najważniejsze osoby jakie w życiu spotykamy, pojawiają się w nim na chwilę. Pokazują nam to, co najważniejsze - później odchodzą. Nie miej żalu. Bądź wdzięczny, że udało Wam się poznać i doświadczyć wspólnie kilku wspaniałych chwil. Bądź wdzięczny za lekcję, jaką mogłeś wyciągnąć z tej znajomości. I nigdy nie zapominaj co od tej osoby otrzymałeś. Ani o tym co Ty mogłeś podarować jej. Nawet jeśli tęsknisz całym sobą, otrzyj łzy. Uspokój serce. Spraw, żeby Twoja dusza znów była w harmonii. Przecież dobrze wiesz, a raczej - bardzo dobrze czujesz, że przeznaczenie i tak sprawi, że jeszcze się spotkacie.

- Aleksandra Steć

Reposted byjustmineheavencanwaitliteratka

October 19 2018

jedendzien
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
6791 3577 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
jedendzien
jedendzien
3619 4703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...